Przejdź do głównej zawartości

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne rozstrzygnięte

Wczoraj Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów na pytanie:

Czy przesłanka ,,rozwiązana przez nauczyciela stosunku pracy", o której mowa w art. 4 ust. 1 pk 3 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych jest spełniona w przypadku, gdy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta?

podjął uchwałę uznając, że:

Warunek rozwiązania stosunku pracy wymagany do nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest spełniony w przypadku, gdy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta. 

Jest to rozstrzygnięcie korzystne dla nauczycieli, którym ZUS do tej pory odmawiał prawa do świadczenia, argumentując odmowę brakiem wniosku nauczyciela czyli brakiem inicjatywy w rozwiązaniu stosunku pracy. Ze stanowiskiem ZUS-u (potwierdzanym przez sądy powszechne) nie zgadzałam się, o czym pisałam m.in. na blogu (http://www.sporypracownicze.blogspot.com/2013/04/swiadczenie-kompensacyjne.html) 
oraz w komentarzu do ustawy. Dobrze, że Sąd Najwyższy zajął się omawianym zagadnieniem.

Sygnatura uchwały SN: III PZP 1/16.
Link: 

Komentarze