Przejdź do głównej zawartości

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

W kwietniu 2013 r. pisałam na blogu o prawie nauczycieli do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Wśród przesłanek, które budziły wątpliwości była konieczność rozwiązania stosunku pracy i wniosek nauczyciela w tym przedmiocie. W praktyce bardzo często ZUS odmawiał prawa do świadczenia z uwagi na to, że nauczyciel nie złożył wniosku o rozwiązanie stosunku pracy, a w jego ocenie taki wniosek był konieczny. Wątpliwości te rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt III UK 9/13. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje także w razie rozwiązania stosunku pracy z upływem czasu, na jaki umowa o pracę została zawarta (nie jest wymagany wniosek nauczyciela) oraz w razie rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron (także nie jest wymagany wniosek nauczyciela). Rozstrzygnięcie to jest istotne dla nauczycieli, zwłaszcza gdy świadczą pracę na podstawie umów terminowych (na czas określony) – wówczas im też przysługuje świadczenie kompensacyjne.

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Komentarze