Przejdź do głównej zawartości

Urlop wychowawczy

Zasady udzielania urlopu wychowawczego w ciągu ostatnich kilku lat ulegały zmianom. Obecnie wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop co do zasady jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. 

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje nie każdemu pracownikowi, ale temu, który jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Do okresu 6 miesięcy pracy wliczane są poprzednie okresy zatrudnienia. 

Urlop wychowawczy, podobnie jak inne rodzaje urlopów, udzielany jest na wniosek pracownika. 

Pracownik może wykorzystać urlop najwyżej w 5 częściach. Jeżeli rodzice (lub opiekunowie dziecka) chcą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego i w ten sposób sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem mogą to czynić maksymalnie przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy. 

Podstawa prawna: art. 186 kodeksu pracy.


Komentarze