Przejdź do głównej zawartości

Umowa terminowa nie zawsze dopuszczalna dla cudzoziemca

Limitowana przez kodeks pracy dopuszczalność zatrudniania pracowników na podstawie umów na czas określony (maksymalnie dwie takie umowy następujące bezpośrednio po sobie) dotyczy także cudzoziemców. Oznacza to, że także w przypadku cudzoziemca, który miał już dwie umowy terminowe stosuje się art. 251 kodeksu pracy, a zatem trzecia umowa zawierana z takim pracownikiem powinna być umową zawartą na czas nieokreślony.

Pracodawca nie musi się w tym przypadku obawiać sytuacji, że cudzoziemiec nie otrzyma kolejnego pozwolenia na pracę, a jego umowa o pracę będzie nadal wiążąca.

W sytuacji gdyby cudzoziemiec nie otrzymał kolejnego pozwolenia na pracę umowa bezterminowa wygaśnie z dniem, w którym skończy się ważność pozwolenia. Kwestia ta uregulowana jest w art. 88g ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Komentarze