Przejdź do głównej zawartości

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dla wszystkich emerytów

W ostatnim poście pisałam o zawieszaniu przez organy rentowe wypłaty emerytury ze względu na kontynuowanie zatrudnienia oraz o wybiórczym traktowaniu przez sądy emerytów. Część z sądów twierdziła, że skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczą wyłącznie tych emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury i je zrealizowali w okresie 8.01.2009 r. - 31.12.2010 r. Nic bardziej mylnego! Potwierdziła to ustawa z dnia 13.12.2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1.10.2011 r. do dnia 21.11.2012 r., która zagwarantowała emerytom wypłatę zawieszonych emerytur wraz z odsetkami, po złożeniu przez nich wniosków do organów rentowych. Sprawy, które trafiły do sądów i zostały rozstrzygnięcie negatywnie dla emerytów nie pozbawią ich prawa do zawieszonej emerytury. Dopóki sprawy te nie zostaną prawomocnie zakończone, czy to rozpoznaniem sprawy merytorycznie czy umorzeniem postępowania na skutek cofnięcia odwołania, apelacji, skargi kasacyjnej, organy rentowe będą zawieszać postępowania, które na wniosek emerytów będą wznawiane.

Komentarze