Przejdź do głównej zawartości

Nauczyciel i urlop dla poratowania zdrowia

Sąd Najwyższy, w dniu 14 lutego br., podjął uchwałę o następującej treści: dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w tej szkole w pełnym wymiarze zajęć. Sprawa dotyczyła nauczyciela, który był zatrudniony w dwóch szkołach, w każdej na pół etatu, a więc w żadnej nie miał całego etatu. Nauczyciel w jednej ze szkół złożył wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, przy czym dyrektor odmownie rozpatrzył taki wniosek. W konsekwencji sprawa trafiła do sądu. Sąd drugiej instancji widząc wątpliwość w interpretacji art. 73 ust 1 Karty Nauczyciela zadał pytanie Sądowi Najwyższemu.


Sąd Najwyższy wyjaśnił, że nauczyciel, który chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia musi być zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w tej szkole, w której chce wykorzystać urlop. Nie jest dopuszczalne sumowanie czasu pracy w kilku szkołach. Sumowanie to jest niemożliwe chociażby ze względu na cel urlopu - korzystanie z urlopu w jednej ze szkół i praca w innej szkole nie realizowałyby celu urlopu, poza tym pojawiłyby się wątpliwości, który pracodawca ma udzielić urlopu i jaka jest relacja między pracodawcami, problemem byłaby również możliwość udzielenia urlopu w sytuacji, gdy nauczyciel spełniałby przesłanki określone w Karcie Nauczyciela tylko w jednej ze szkół, a w innej już nie. Wskazując na te wszystkie wątpliwości Sąd Najwyższy wykluczył możliwość łączenia etatów w celu spełnienia warunku pełnego wymiaru zajęć niezbędnego do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. 

Podstawa prawna: art. 73 ust 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela. Uchwała SN z dnia 14.02.2012 r., sygn. akt. III PZP 1/12.

Komentarze