Przejdź do głównej zawartości

Umowa na czas określony - czy można ją wypowiedzieć?

W dniu 14 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści: ,,Oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia (art. 33 k.p.), powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.” (sygn. akt. III PZP 5/11). Oznacza to, że umowa o pracę przy umowach zawartych na czas określony musi precyzyjnie określać możliwość jej rozwiązania za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika lub pracodawcę. Jeżeli strony nie wskażą takiego trybu to niedopuszczalne jest zastosowanie wypowiedzenia. W takiej sytuacji pracownik lub pracodawca zamierzający rozwiązać umowę o pracę może zastosować wyłącznie tryb natychmiastowego zakończenia stosunku pracy (ze wszystkimi tego konsekwencjami) lub przy zgodnej woli obu stron może zastosować tryb rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Uchwała Sądu Najwyższego potwierdza jak ważne jest zamieszczenie w umowach terminowych postanowienia dotyczącego możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Waga tego zapisu ma wpływ na dalsze uprawnienia stron. Wypowiadający umowę terminową nie musi wskazywać przyczyny rozwiązania umowy o pracę (może ją rozwiązać w każdym czasie) i nie naraża się na ewentualne roszczenia odszkodowawcze (gdy rozwiązanie umowy o pracę jest nieuzasadnione). Gdy takiego zapisu nie będzie ani pracownik ani pracodawca nie może swobodnie rozwiązać umowy o pracę stosując tryb wypowiedzenia.

Komentarze

  1. Bardzo ciekawy i aktualny w dzisiejszych czasach wpis. Bardzo często ludzie zatrudniani są na umowę na czas określony i często to też nie mają świadomości czy może im zostać ona wypowiedziana. I rzeczywiście, aby mogła być ona rozwiązana musi być w niej stosowny zapis. Warto zwracać na to uwagę.

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza