Przejdź do głównej zawartości

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo pracownicy w ciąży

Zajmowałam się wczoraj ciekawym zagadnieniem, a dotyczącym zatrudniania pracownicy w ciąży. Nie ulega wątpliwości, że pracownica taka powinna korzystać ze szczególnych przywilejów i uprawnień – już tylko chociażby ze względu na konieczność zadbania o zdrowie swoje i przyszłego potomka.

Ustawodawca przyjął szereg gwarancji, które chronią pracownicę będącą w ciąży przed nieuprawnionymi zachowaniami ze strony pracodawcy. Do przywilejów tych należy ogólnie niedopuszczalność rozwiązania umowy o pracę takiej pracownicy lub rozwiązanie jej z zachowaniem szczególnej procedury. W kolejnych postach postaram się rozwinąć ten wątek. Na razie skoncentruję się na sytuacji, gdy pracownica w ciąży świadczyła pracę na podstawie tzw. umowy na zastępstwo, tzn. umowy zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Z kodeksu pracy wprost wynika, że taka umowa, chociaż jest umową terminową, nie ulega przedłużeniu do dnia porodu. Oznacza to, że umowa taka – nawet gdy pracownica jest w ciąży – ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu na jaki została zawarta.

Opisane rozwiązanie umowy jest czym innym niż jej wypowiedzenie. Oznacza to, że do wypowiedzenia takiej umowy pracodawca powinien stosować ogólne zasady kodeksu pracy – a więc przede wszystkim art. 177 § 1 k.p. mówiący o tym, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w okresie ciąży. Moim zdaniem przepis ten stosuje się również do umowy na zastępstwo i również tej umowy nie można wypowiedzieć, gdy kobieta będzie w ciąży. Jeżeli pracodawca nie zastosuje się do zakazu wypowiadania umowy wówczas pracownica będzie mogła odwołać się do sądu.

Komentarze