Przejdź do głównej zawartości

Nowy rok i zmiany Kodeksu pracy

Już wkrótce przywitamy 2012 rok!!!! Nowy rok tradycyjnie przyniesie nam zmiany w prawie, w tym również w prawie pracy. Do tej pory pracownik mógł wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, a więc do końca marca. Od 1 stycznia 2012 r. pracodawca będzie mógł udzielić pracownikowi urlopu niewykorzystanego w poprzednim roku aż do 30 września następnego roku. Wydaje mi się, że nowa regulacja jest korzysta dla obu stron stosunku pracy - a zwłaszcza dla pracownika, który będzie mógł przy planowaniu urlopu uwzględnić chociażby okres wakacyjny.

Kolejną zmianą jest wydłużenie okresu dodatkowego urlopu macierzyńskiego (udzielanego po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego) do 4 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) i do 6 tygodni (w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie). Ta zmiana również jest korzysta dla pracownika, który dłużej będzie mógł pozostać z dzieckiem w domu.

Komentarze