Przejdź do głównej zawartości

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Ostatnim problemem z jakim się spotkałam, a objętym tematyką niniejszego bloga, był wymiar urlopu wypoczynkowego. Otóż, pracownica jednocześnie kontynuowała naukę na studiach i pozostawała w zatrudnieniu. Jej pytanie brzmiało: ile dni urlopu jej przysługuje?

Zaczynając od podstawowych informacji – wymiar urlopu wynosi 20 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat) lub 26 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat). Gdy pracownik ukończył studia wyższe, to do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się 8 lat. A zatem, aby pracownik korzystał z 26 dni urlopu powinien jeszcze dwa lata pozostawać w zatrudnieniu. Równoczesne pobieranie nauki i świadczenie pracy nie pozwala na sumowanie tych okresów, pracownik musi wybrać bądź okres zatrudnienia, bądź okres nauki – w zależności od tego co jest korzystniejsze dla niego.

Na marginesie pozostawiam, że strony umowy o pracę mogą korzystniej określić wymiar urlopu wypoczynkowego. Nie ma przeszkód, aby umowa o pracę przewidywała, że pracownik będzie miał prawo, np. do 30 dni urlopu.

Komentarze