Przejdź do głównej zawartości

Pracownik pod wpływem alkoholu

Do tej pory, gdy pracownik stawił się do pracy pod wpływem alkoholu albo spożywał alkohol w miejscu pracy, pracodawca nie mógł zmusić pracownika do poddania się badaniu stanu trzeźwości, np. poprzez badanie krwi, badanie moczu, badanie wydychanego powietrza. Jedyne co mógł (a nawet musiał) zrobić pracodawca to nie dopuścić pracownika do pracy. Badanie stanu trzeźwości było dokonywane wyłącznie na wniosek i za zgodą pracownika. Brak uprawnienia pracodawcy w tym zakresie mógł prowadzić do niezasadnych decyzji, np. o zwolnieniu dyscyplinarnym.

Z dniem 1 lipca br. pracodawca uzyskał uprawnienie do żądania przeprowadzenia takiego badania nawet bez zgody pracownika.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 17 ust 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, badanie stanu trzeźwości pracownika (wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy) przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia.

Komentarze