Przejdź do głównej zawartości

Porzucenie pracy jako przyczyna zwolnienia z pracy

Spotkałam się dzisiaj z sytuacją dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z powodu opuszczenia stanowiska pracy. Sprawa wyglądała w ten sposób, że pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, po czym nie stawił się do pracy (porzucił pracę) i następnie otrzymał pocztą pismo informujące, że umowa o pracę uległa rozwiązaniu bez wypowiedzenia z powodu opuszczenia stanowiska pracy.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że oświadczenie pracodawcy było datowane na dzień, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim i zostało wysłane w tym samym dniu. Oznacza to, że takie oświadczenie nie mogło odnosić się do porzucenia pracy, które miało miejsce po powrocie pracownika ze zwolnienia lekarskiego, a mogło dotyczyć jedynie zdarzeń, które miały miejsce na miesiąc przed rozwiązaniem umowy o pracę. Pracodawca, w swoim piśmie, nie doprecyzował kiedy pracownik opuścił stanowisko pracy, stąd pracownik może jedynie domyślać się o co tak naprawdę pracodawcy chodziło. Taka formuła pisma rozwiązującego umowę o pracę, zwłaszcza przy zastosowaniu trybu dyscyplinarnego, jest niedopuszczalna.

Co to oznacza dla pracownika?

Pracownik może wobec nieprawidłowo sformułowanej przyczyny odwołać się do sądu pracy w terminie 7 dni od otrzymania pisma rozwiązującego umowę o pracę i dochodzić przywrócenia do pracy albo odszkodowania.

Komentarze