Przejdź do głównej zawartości

Dyskryminacja kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

Jakiś czas temu na blogu http://hr-owcy.blogspot.com/ ukazał się ciekawy i interesujący dla pracowników i pracodawców artykuł poświęcony ogłoszeniom rekrutacyjnym zawierającym kryteria dyskryminacyjne. Jak wskazała w nim autorka, już w trakcie publikacji ogłoszenia rekrutacyjnego lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca może dopuścić się dyskryminacji pracownika.

Co to oznacza dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie?

Zgodnie z art. 183d kodeksu pracy taki kandydat będzie miał prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Odszkodowanie to nie jest zarezerwowane wyłącznie dla osób już zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, jak np. umowa zlecenia, a zatem przysługuje także osobom ubiegającym się o to zatrudnienie.

Komentarze