Przejdź do głównej zawartości

Zmiany Kodeksu pracy w 2011 r. – ciąg dalszy

Tydzień temu pisałam o zmianach kodeksu pracy, które weszły w życie w 2011 r., a które wprowadziła ustawa z dnia 5.01.2011 r. Kolejne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4.02.2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe oraz ustawą z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach przedstawię poniżej.

Pierwszą z wymienionych ustaw został uchylony art. 6 kp, zgodnie z którym: ,,Stosunek pracy między obywatelem polskim a polskim przedstawicielstwem, misją lub inną placówką za granicą podlega przepisom kodeksu. Stosunek pracy między obywatelem polskim a przedstawicielstwem, misją albo inną placówką państwa obcego lub instytucji międzynarodowej, działającymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, podlega przepisom kodeksu, jeżeli umowy, układy lub porozumienia międzynarodowe nie stanowią inaczej.” Uchylenie art. 6 kp spowodowało, że regulacja materii określonej w tym przepisie znajduje się w w.w. ustawie Prawo prywatne międzynarodowe.

Druga z ustaw, tj. ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, zmieniła rozdział V kodeksu pracy zatytułowany: Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia. Zmianie uległy art. 220 – 283. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:


Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe weszła w życie w dniu 16.05.2011 r.
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach weszła w życie w dniu 8.04.2011 r.

Komentarze