Przejdź do głównej zawartości

Przeniesienie do innego działu

Ostatnio klientka zapytała mnie czy pracodawca przenosząc ją do innego działu powinien wręczyć jej wypowiedzenie zmieniające? W mojej ocenie pracodawca co do zasady nie ma takiego obowiązku.

Uważam, że zmiana miejsca pracy (a taką jest zmiana działu) mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania i pracodawca nie musi uprzednio korzystać z instytucji wypowiedzenia zmieniającego, tj. wypowiedzenia warunków pracy lub płacy.

Sytuacja może przedstawiać się odmiennie jeżeli umowa o pracę bardzo szczegółowo określa miejsce świadczenia pracy, np. poprzez doprecyzowanie działu, w którym pracownik ma świadczyć pracę. Wówczas pracodawca powinien wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające. W praktyce tak się jednak nie dzieje. Najczęściej miejsce świadczenia pracy wskazane jest poprzez określenie miejscowości, a nawet jako obszar całego kraju. Skutkiem takiego określenia miejsca pracy jest dopuszczalność zmiany działu w ramach wskazanego miejsca pracy bez wypowiedzenia zmieniającego.

Komentarze